Ekstra Corporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL); vücut dışından şok dalgası ile taş kırma demektir. Amacı; Cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan kişiyi tedavi etmektir. Şok dalgalarını oluşturan enerji kaynakları konusunda 3 tip cihaz vardır. Elektrohidrolik, piezoelektrik ve elektromanyetik. Taşı odaklama ve görüntüleme açısından ise 2 türlü cihaz vardır; floroskopi (x-ray) ve ultrasonografik cihazlar. Bu amaçla en yaygın kullanılan cihaz floroskopik cihazlardır. Röntgende görülmeyen (radyolüsen) taşlar için ise ultrasonografik cihazlar daha uygundur. ESWL, uygun olan böbrek taşlarından kurtulmak için birinci tedavi seçeneği olarak kullanılmaktadır. Hasta için konforlu ve kolay bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. 3 cm’den küçük böbrek taşlarında olumlu sonuçlar vermektedir. Böbreğin orta veya üst kesimlerinde yerleşmiş veya idrar kanalında olan bu boyuta kadar taşlarda, ESWL yöntemi ile son derece başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

ESWL Uygulanan alanlar:

 • Böbrek Taşları 
 • Üreter Taşları
 • Mesane Taşları
 • Peyroni Hastalığı
 • Böbrekteki 3 cm altındaki taşlar
 • Perkütan veya açık cerrahi sonrası rezüdü böbrek taşları
 • Üreter üst uç taşları

Diğer tedavilere göre ESWL’nin avantajları:

 • Hastaneye yatış gerektirmez.
 • Komplikasyon oranı daha düşüktür.
 • Genel anestezi gerektirmez.
 • Kaliteli bir cihaz ve gereken tıbbi donanım ile yu ksek tedavi başarısı sağlar.
 • Doku veya organı kesme, yaralama gibi riskleri içermez.
 • Tekrarlanabilir bir tedavi yöntemidir.
 • ESWL, ameliyatsız taş kırma işlemidir.

İzmir Böbrek ve idrar yolları taşlarının ameliyatsız tedavisi, İzmir Böbrek ve idrar yolları taşlarının ameliyatsız doktoru, İzmir Böbrek ve idrar yolları taşlarının ameliyatsız uzmanı,